Privacyverklaring

Privacy Verklaring

Broeder de Vries is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Broeder de Vries neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Contactgegevens

operations@broederdevries.nl
(020) 676 41 41

Ruud de Groot is de Functionaris Gegevensbescherming van Broeder de Vries en is te bereiken via operations@broederdevries.nl

Broeder de Vries verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die eventueel worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Broeder de Vries voldoet aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij een bezoek aan deze website worden geen persoonsgegevens bewaard.

Verwerken en bewaren persoonsgegevens

Broeder de Vries verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen; Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is én om u te informeren over wijzigingen van diensten en producten.

Broeder de Vries bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Verwijderen van persoonsgegevens

De website en/of diensten van Broeder de Vries zijn er niet op gericht onnodig gegevens te verzamelen over (website-) bezoekers. Als u ervan overtuigd bent dat er toch zonder uw toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld, neem dan contact op via operations@broederdevries.nl. Dan worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Broeder de Vries

Telefoon: (020) 676 41 41
E-mailadres: operations@broederdevries.nl
www.broederdevries.nl
Sydneystraat 5
1175 RN LIJNDEN

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 09074925