Website Logo

Liggend Zorgvervoer Nederland

Liggend Zorgvervoer Nederland

Dutch Medical Group is medeoprichter en vervoerder van LZN (Liggend Zorgvervoer Nederland). De meldkamer dienstverlening wordt uitgevoerd door Dutch Medical Group. LZN is een landelijk netwerk voor liggend zorgvervoer zonder medische indicatie maar waar de verlening van zorg weldegelijk gewenst is. Om dit te realiseren wordt voorzien in goede meldkamerondersteuning.

Dit samenwerkingsverband richt zich op het bevorderen van doorstroom en uitstroom van patiënten op een verantwoorde wijze tegen aanvaardbare kosten. De doelgroep zijn patiënten die niet in staat is om zittend vervoerd te worden, maar onderweg geen medische zorg nodig hebben.

LZN ziet toe op een professionele uitvoer van de dienstverlening door gecontracteerde vervoerders die zich conformeren aan het LZN kwaliteitskader.

Mogelijk ook interessant:

Binnenlands ambulancevervoer